Evalueringsspørgsmål Sæsonen 2018 - Københavns Skolehaver


Evalueringen er til intern brug for den fortsatte udvikling og forbedring af skolehaveforløbet i Københavns Skolehaver.

Evalueringerne bruges kun i anonymiseret form - ingen persondata bliver knyttet til de enkelte evalueringer. Disse oplysninger medtages kun i spørgeskemaet, for at sikre konsistens i dataindsamlingen.

 

 

 

 Evalueringsspørgsmål

Sæsonen 2018Skole

Klasse

Levede skolehaveforløbet op til jeres forventninger?

Hvordan?


Hvordan har I brugt skolehaveforløbet i undervisningen? Uddyb gerne:

Hvilket udbytte vurderer du, at eleverne har fået af skolehaveforløbet:


fagligt?

personligt?

socialt?

Giv gerne eksempler


Har nogle af dine elever haft særlig glæde af haven?


Hvordan?


Hvad har eleverne sagt om haveforløbet?

Hvad har forældrereaktionen været?

Har du idéer til, hvordan vi får (flere) forældre til at komme sammen med børnene i ferien og passe deres skolehave?

Er der nogle materialer eller udstyr, du savner i haven eller gerne vil foreslå?

Har I forslag til nye aktiviteter/temaer eller forbedringer til den fortsatte udvikling af skolehaveforløbet?


Er du blevet inspireret til at bruge skolehaven i undervisningen på skolen?

I hvilke fag og hvordan?


Har du brugt vores undervisningsmateriale?

Hvis ja, hvordan?


Ville du gerne have været mere eller mindre inddraget som lærer i skolehaven?

Hvordan?


Er der ting vi kan gøre bedre i samarbejdet med lærerne om haven?

Hvis du har udarbejdet undervisningsmateriale til brug i din undervisning om skolehaven (opgaver eller andet), eller logbøger, vil vi meget gerne bede om et eksemplar/kopi (gerne elektronisk) til inspiration.
Venligst upload højst 10 filer

Upload filer